Yarışma Kayıt Formu 2017 FIRATPEN ATATÜRK KOŞUSU 7.5.2017 10:00:00 KIR KOŞUSU 6K

T.C. Kimlik No :  
Ad :  
Soyad :  
Cinsiyet :  
Doğum Tarihi :
 
 
 
Telefon : Örnek/Example :5054443322  
E-Mail :    
Kulübü :  
Diğer Kulüp :  
07.05.2017 10:00:00
10:00 6K Kadın / Women
7.5.2017 10:00:00
10:00 6K Erkek / Men
Yarışma Katılım Ücreti : 0,00 ₺
Seçilen Yarışma Ücretleri : 0,00 ₺
Genel Toplam : 0,00 ₺
FIRATPEN ATATÜRK KOŞUSUNAna yapmış olduğum bu başvuru ile IAAF’nın spor kurallarını ve organizatör firmanın koşullarını kabul ediyorum. Yarışmada doğabilecek kazaların mesuliyeti tarafıma aittir. Katılacağım koşu esnasında sağlık sorunları yaşamam veya yaralanmam halinde, yarışma Organizatörlerinin, Belediyenin veya Temsilcilerinin ve Sponsorların mesuliyet almamasını kabul ediyorum. Aynı koşullar refakatimdeki kişiler için de geçerlidir. Yukarıda belirttiğim bana ait tüm bilgilerin doğruluğunu ve göğüs numaramı başka bir koşucuya devretmeyeceğimi teyit ediyorum. Kayıt başvurusunda verilen bilgiler İnternet üzerinden ilan edilecek, sonuç listesinde ve basında yayınlanacaktır. Koşu esnasında resim, görüntü, çekim ve sonuçlarımın hiçbir hak talebinde bulunmaksızın yayınlanmasını kabul ediyorum. Sağlık ve yeterli antrenman kondisyonuna sahip olduğumu temin ediyorum. Organizasyona katılmak için kayıt işlemimi tamamladıktan sonra herhangi bir sebeple Organizasyona katılamadığım ve/veya katılamayacağım taktirde kaydımın iptalini, değişikliğini ve ödemiş olduğum kayıt ücretinin iadesini talep etmeyeceğimi beyan ediyorum. Kayıt formunda belirtilen tüm koşulları kabul ediyorum. Tüm Atletizm Yarışmaları hakkında Bilgilendirmenin SMS ile tarafıma yapılmasını kabul ediyorum. Değişiklik hakkı saklıdır.